ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Σφαγίδες του Σχολείου Απολυτήριο μαθητή από το Δημοτικό των Καλυβίων Πρώτη στέγαση του σχολείου Η πρώτη πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων Η πρώτη πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων Η μεταφορά του Σχολείου στα Καλύβια