Προϊστορικοί χρόνοι

 

 

Από τα ευρήματα που έχουν βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή της Καρύστου, συμπεραίνεται ότι κατοικήθηκαν στα προϊστορικά χρόνια όλα τα παράλια της Καρύστου μέχρι τις παρυφές του όρους Όχη, τόσο οι γόνιμες θέσεις όσο και οι πετρώδεις και οι άγονες θέσεις.

Στο λόφο της Πλακαρής, 2,5 χιλιόμετρα από το κέντρο της Καρύστου, στο βόρειο άκρο του δυτικού βραχίονα του κόλπου της Καρύστου, εντοπίστηκαν οικοδομικά λείψανα της Νεολιθικής εποχής και αγγεία.

Νεολιθικοί οικισμοί έχουν διαπιστωθεί στις περιοχές του σπηλαίου Αγίας Τριάδας Καρύστου και στη Βίγλα Καρύστου.

http://www.servitoros.gr